Läckagesökning av tryckluft med Enersize LEAQS

Är det så att ni behöver en läckagesökning av tryckluft? Varför inte då testa Enersize läckagesökning? Detta företag har ett system som tagits fram för att göra en läckagesökning av tryckluft. Inom olika branscher så som industri till exempel är det inte ovanligt att det kan förekomma läckage. Det kostar inte bara pengar utan tar även en hel del tid i anspråk. Det är dessutom inte särskilt bra för miljön. Då kan det vara bra att ha ett system som gör en sökning av läckage. Systemet som Enersize erbjuder kan användas för flera saker. Bland annat läckagesökning, reparationer och projektledning. Idag finns det flera användare av detta system, du kan bli en av dem med.

Sök efter läckage på tryckluften

En läckagesökning av tryckluft är bra att göra om det är så att ni har problem. Genom att använda er av Enersize LEAQS läckagesökning så kan ni snabbt få fram problemet och sedan rätta till det på ett enkelt sätt. Det gör att ni sparar både tid och pengar. Ska ni söka efter läckaget själva så kan det ta tid och under tiden kanske produktionen står stilla. Det kostar onödiga pengar. Då är det bättre att satsa på ett bra system som ser till att er läckagesökning av tryckluft går snabbt och effektivt.

Om det är så att ni vill veta mer om detta, då ska ni besöka företagets hemsida. Där står det mer om vad detta system kan göra för just er verksamhet och vad de kan erbjuda er när det kommer till läckagesökning av tryckluft.

Wayfinding och informationssystem

Offentliga byggnader, sjukhus, stora företag och många andra liknande verksamheter har i princip alltid stora byggnader där människor vistas dagligen. Det är dock inte alltid anställda eller människor som hittar i dessa stora lokaler och byggnader, därför är wayfindinglösningar något som otroligt många företag och instanser behöver montera upp idag och då är det också väldigt viktigt att man väljer ett informationssystem som är synligt för alla, enkelt att förstå och som även smälter in men samtidigt sticker ut i den interiör som finns i lokalerna. 

Beställ wayfinding av ett proffs

När man driver ett bolag, sjukhus, museum, simhall eller vad det än kan vara för typ av verksamhet så är man antagligen proffs på just sin grej, därför är det givetvis svårt att ge sig in på en annan bransch och lösa det på ett bra sätt. Därför finns Modulex för dig som vill ha professionell, snygg och innovativ wayfinding anpassat för just din miljö, här får du såväl de bästa produkterna på marknaden som experthjälp och skräddarsydda lösningar för ert nya informationssystem.  

Skandinavisk miljövänlig produktion 

Modulex är ett svenskt företag som inte bara är mycket måna om sina kunder och att alltid leverera det bästa inom wayfinding och informationssystem, de bryr sig även om att hålla en produktion och industri som är snäll mot miljö och natur. Dessutom är man på Modulex mycket noga med att själva produktionen ska hållas nära och skötas på ett bra sätt, därför är de ett av få företag inom branschen som har sin tillverkning i Danmark men noga kontroller för att ni som kunder alltid ska känna er trygga med såväl schyssta produkter som riktigt bra kvalitet och priser, hos dem får ni helt enkelt det allra bästa som går att hitta på marknaden inom wayfinding idag, de är de givna valet!

Transkribering, vad är det?

Inom den språkvetenskapliga världen är transkribering ett vanligt förekommande begrepp. Transkribering har huvudsakligen två innebörder; delvis åsyftar det nedskrivandet av tal, och delvis åsyftas förfarandet när en text omskrivs mellan olika skriftspråk. Vid transkribering från talat språk, läggs tonvikten vid själva uttalet. Beroende på vad som ska transkriberas, eftersträvas alltid att uttalet ska motsvara intervjumaterialet så exakt som möjligt.

Då transkriberingen är av sådan art att det fordras fullständig exakthet, finns det internationella fonetiska alfabetet – IPA, att tillgå. Om det gäller transkriberingar som kräver mindre exakthet, räcker det att använda sig av olika bokstavskombinationer som har ett allmänt accepterat uttal. När respektive metod ska tillämpas, beror som tidigare nämnts på vilken karaktär materialet som ska transkriberas har. Handlar det exempelvis om intervjuer till större uppsatser eller examensarbeten, är det viktigt att transkribera så exakt som möjligt.

Att tänka på inför transkriberingen

Olika källor och material kan vara mer eller mindre komplicerade att transkribera, med hänseende till hur väl intervjun är utförd, och på hur förberedelserna inför intervjun sett ut. Två viktiga saker att tänka på vid själva förberedelserna innan intervjun är vilka frågor som ska ställas, samt var själva intervjun ska hållas. För det första är det viktigt att välja bra frågor, men därtill bör de vara sakliga och tydligt formulerade. Valet av plats där intervjun ska ske är också av stor vikt, eftersom olika bakgrundsljud kan utgöra ett störningsmoment som försvårar transkriberingen. Således är det bra att undvika platser där många personer befinner sig.

Andra saker som är värdefulla att tänka på under själva intervjun är att låta den intervjuade tala till punkt samt att undvika allt onödigt prat – slå därför inte på bandspelaren förrän det prat som inte rör intervjun är avklarat.